Vzdělávací cíle

Při práci s dětmi se snažíme respektovat jejich schopnosti a dovednosti. Pro vzdělávací aktivity v oblasti nakládání s odpady jsme rozdělili děti do následujících věkových skupin a přiměřeně k věku se snažíme přizpůsobit také úroveň předávaných informací.

Je samozřejmé, že tyto cíle jsou pouze rámcové a přednost má přizpůsobení obsahu schopnostem skupiny nebo jedinců.

Prvotní vzdělávání (předškolní věk a první, druhá třída ZŠ)

 • Děti by měly bezpečně znát barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a vědět co do nich patří.
 • Měly by vědět, proč se odpady sbírají na úrovni: chrání se příroda, něco se z nich vyrobí.
 • U běžných odpadů dokáží říct, zda jsou z papíru, plastu, skla nebo se jedná o nápojový karton.

Základní vzdělávání 1 (třetí až pátá/šestá třída ZŠ)

 • Znají základní (barevné kontejnery) i další (sběrné dvory, zpětný odběr) možnosti sběru odpadu.
 • Nenechají se zmást chytáky v oblasti třídění (zrcadlo, polystyren, ...).
 • Znají konkrétní výrobky z recyklovaných odpadů.
 • Mají základní povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách.
 • Vědí, kde najdou informace o třídění odpadu (nálepky na kontejnerech, weby).

Základní vzdělávání 2 (šestá až devátá třída třída ZŠ, 1. ročník SŠ)

 • Vědí s jistotou, jak se třídí všechny druhy odpadů.
 • Znají primární suroviny pro výrobu materiálů, které se běžně třídí.
 • Mají povědomí o cyklu popisujícím koloběh nakládání s odpady.
 • Umí vysvětlit získané informace a argumentovat v diskuzi na téma třídění odpadu.
 • Umí pracovat se zdroji v oblasti třídění odpadů.

Pokud vytvoříte vlastní učební materiál, který se týká třídění odpadu, neváhejte se o něj podělit s ostatními učiteli. Autoři nejzdařilejších materiálů budou odměněni.