Kreditní systém

Kreditní systém je způsob odměňování škol za jejich aktivitu v oblasti třídění odpadu. Zároveň by tento systém měl přispět k co nejefektivnějšímu nakládání s materiály společnosti EKO-KOM, a.s. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na této stránce. Úplná aktuální pravidla kreditního systému v pdf.

Kdo je provozovatelem kreditního systému?

Tento kreditní systém provozuje společnost EKO-KOM, a.s. jako součást svého vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách.

Pro koho je tento systém určen?

Pro všechny MŠ, ZŠ a SŠ působící v ČR, akreditované MŠMT. V případě pochybností je využíváno Rejstříku škol a školských zařízení dostupném online na http://rejskol.msmt.cz/

Jak lze kredity získat?

Každá škola získává úvodní kredit odvozený od její kapacity. Další kredity lze získat dalšími aktivitami, jejichž výčet se může v průběhu času měnit. Aktuální seznam aktivit naleznete zde. Kredit za účast na vzdělávacích aktivitách je připisován cca 14 dní po ukončení měsíce, ve kterém byly aktivity realizovány. Kredit za samostatné a komunikační aktivity je připisován co nejrychleji, většinou do jednoho týdne po obdržení žádosti. Kredity za další projekty a výzvy jsou připsány dle jejich konkrétních podmínek.

Za co lze kredity využít?

Kredity mohou využít přihlášení učitelé k objednávce materiálů nebo programů uvedených v této sekci webu. Pokud nemáte přihlašovací údaje, je potřeba se nejdříve na stránkách zaregistrovat.

Kde zjistím aktuální počet kreditů?

Aktuální počet kreditů náležících škole je veden v interním systému společnosti EKO-KOM, a.s. Na webu lze po přihlášení v sekci „můj profil“ zjistit orientační množství kreditů. Pro možnost vytvoření objednávky je výchozí tento orientační počet. Pro zajištění výpisu pohybu kreditů nás kontaktujte na tonda@ekokom.cz

Je povolené čerpání do debetu?

Kromě kreditu, který má škola reálně, je každé škole ještě povolen určitý povolený debet. Je určen pro případy, kdy škola ví, že získá nějaké kredity díky svým aktivitám, ale ještě nedošlo k připsání těchto kreditů. Škola si tedy díky tomuto povolenému mínusu může objednat materiály dříve, než na ně reálně dosáhne a využít tak některou z forem dopravy za 0 kreditů.

Kredity nelze směnit za peníze, ani není možné právně vymáhat plnění odpovídající z jejich uplatnění. Společnost EKO-KOM, a.s. si vyhrazuje kdykoliv změnit pravidla tohoto systému, jakož jej i bez náhrady zrušit.