Dále spolupracujeme

Mimo výše uvedených aktivit a spoluprací se vzdělávacími centry, spolupracujeme s dalšími organizacemi a centry při vzdělávání žáků v oblasti správného nakládání s odpadem. Pokud budete mít nápad na dlouhodobou spolupráci, neváhejte nás kontaktovat, i u vás můžeme vytvořit vzdělávací program a přiblížit problematiku třídění odpadu více lidem.

 • V rámci celé ČR

   

  Zlatý Ámos

  V letošním roce jsme opět partnery ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele ČR. V rámci spolupráce od nás všichni finalisté obdrží tašky na třídění odpadu a další drobné dárky. Zároveň se mohou jejich školy těšit na odměnu v podobě poukazu na kredity

  http://zlatyamos.cz/

 • Praha

   

  Národní zemědělské muzeum nabízí expozici věnovanou obalům nejen od potravin. Kromě významu obalů, konzervace a správného skladování potravin si můžete vyzkoušet také interkativní hru zaměřenou na třídění odpadu. Školní skupiny mohou využít lektorované programy, které se problematice obalů a jejich recyklace věnují.

   

  Království železnic I v rámci největšího železničnního modelu v České republice má třídění odpadu své místo. Kromě řady kontejnerů na tříděný odpad zde můžete pozorovat popelářská auta, která tento odpad sváží. Pro návštěvníky jsou k vyplnění připraveny také pracovní listy, které jsou přizpůsobeny pro oba stupně základní školy. Pro nejmenší máme navíc připravenu tématickou herničku, která určitě stojí za návštěvu.

 • Liberecký kraj

   

  IQlandie je prostor pro vědu a prezentaci fyzikálních zákonů. Jedná se o jedno z nejmodernějších zábavně naučných center v ČR i Evropě. Třídění a recyklace odpadů zde má svůj prostor v části "Věda v domě" a v rámci vzdělávacího programu Energie. Pracujeme na dalším rozšiřování expozice a můžete se zde těšit mimo jiné na koloběh PET lahve.

 • Jihomoravský kraj

   

  Otevřená zahrada je vzdělávací centrum, které bylo otevřeno v roce 2012. Na dvanácti stanovištích se děti seznamují se zákonitostmi přírody. Jedno z těchto stanovišť je také věnováno odpadům a správnému nakládání s nimi.

   

  Ekokoutek v ZOO parku Unikátní ekokoutek, který atraktivní a zábavnou formou prezentuje problematiku třídění a využívání odpadů, funguje ve vyškovském zooparku. Téma návštěvníkům zprostředkovává speciální informační tabule s otočnými válci se vzorky recyklovaných materiálů a speciální prolézačky ve formě barevných domečků.  Z recyklovaných materiálů je vyrobena většina prvků a mobiliáře. Ekokoutek vznikl díky společnému projektu společnosti EKO-KOM, a. s., Jihomoravského kraje, ZOO Hodonín a ZOOparku Vyškov.

 • Zlínský kraj

   

  Ekoland, Staré Město je turisticky nevšední areál firmy REC Group s.r.o., kde je možné na jednom místě vidět zachovanou architekturu původního cukrovaru, jehož historie zasahuje do let 1867. Původní stavby jsou citlivě rekonstruovány a v současnosti používány k různým účelům společnosti, která se zabývá ekologickým zpracováním odpadů. V areálu jsou organizovány exkurze a výukové programy na téma ochrany životního prostředí, odpadů, energií atd.

   

  Turistické odpočívadlo z recyklátů bylo ve Vsetíně otevřeno již v roce 2010. Zázemí pro cyklisty, pěší turisty, běžkaře a in-line bruslaře bylo vybudováno díky společnému pilotnímu projektu města Vsetín, společnosti EKO-KOM, a. s. a Zlínského kraje. Odpočívadlo, které je svým komplexním řešením první svého druhu v ČR, vzniklo na ploše u frekventované turistické trasy okolo řeky Bečvy. Jednotlivé prvky na tomto odpočívadle jsou vyrobeny z materiálů, na jejichž výrobu byly použity právě plastové odpady, které občané sami vytřídili.

 • Moravskoslezský kraj

   

  OZO Ostrava je svozovu firmou, v jejímž areálu se nachází jedno ze vzdělávacích center, kde je možné objednat výukový program na téma třídění odpadu. Navíc je tento progam spojen s návštěvou třídící linky, která se nachází v areálu.

   

  Ostravská zoologická zahrada ve spolupráci se  společností EKO-KOM, a.s. a Moravskoslezským krajem již třetím rokem podporuje třídění odpadu. V loňském roce byly po celém areálu ZOO postaveny speciální přístřešky s barevnými kontejnery na třídění plastů, papíru, nápojových kartonů a plechovek. V celkem devíti přístřešcích jsou barevné kontejnery navíc opatřeny speciálními samolepkami. Ty v češtině, angličtině a polštině informují o tom, jak správně třídit odpady. Zajímavostí je, že dlažba, obrubníky a oplocení přístřešků jsou z materiálu, který je vyroben z recyklovaných plastů.

 • Pardubický kraj

   

  Ekocentrum PALETA nabízí široký výběr programů pro děti předškolního věku a žáky prvního a druhého stupně základních škol. V nabídce jsou i výukové programy pro střední a vysoké školy. Výukový program ekologické výchovy je blok speciálních aktivit využívajících prvků dramatické, výtvarné a interpersonální výchovy, kterých se děti aktivně účastní. Obvykle jsou prováděny pro jednu třídu (skupinu) a účastníci procházejí řadou na sebe navazujících aktivit, které svým tematickým zaměřením odpovídají věku, případně i osnovám vyučovacího předmětu. Programy ekologické výchovy v Ekocentru PALETA jsou rozděleny podle věku dětí – samostatná nabídka se každoročně vydává pro mateřské školy (MŠ), 1. – 5. ročník ZŠ a pro 6. – 9. ročník ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy. Každý učitel si může jako doplněk učiva vybrat téma programu, které odpovídá probírané látce. V nabídce ekocentra je několik skupin programů pro děti.

 • Středočeský kraj

   

  Zvířátkov je místem, kde najdou domov opuštěná zvířátka, která čekají na adopci. Tím, že zakladatelé mají vřelý vztah k přírodě, učí zde návštěvníky třídit odpad a v recyklačních kufřících si mohou prohlédnout výrobky z recyklátů.