Vítejte ve světě třídění a recyklace

Děkujeme za Váš zájem o třídění odpadu a vedení dětí k odpovědnému chování

DOBRÝ DEN,
jsme rádi, že věnujete čas
a pozornost stránkám Tonda-obal.cz

Naše stránky jsou součástí vzdělávacího programu, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.


Tonda Obal

Není náhodou, že 75% obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal, jehož součástí jsou tyto internetové stránky. Při vedení dětí ke třídění odpadu vnímáme školu a rodiče jako nejvýznamnější partnery. Společně můžeme vystavět základy k jejich odpovědnému chování v dalším životě.