Nádoby do škol

Často se na nás obracíte s žádostí o nádoby na odpad do prostor školy. Rozhodli jsme se, proto umožnit zařízení třídění v rámci školy pomocí papírových boxů, tašek nebo plastových košů. Všechny tyto materiály si pro školu můžete objednat v rámci kreditního systému.

Kromě papírových nádob Vám můžeme zaslat další materiály o správném třídění, včetně nálepek určených na koše. Pokud Vám toto řešení nevyhovuje, můžeme Vás odkázat na výrobce či prodejce nádob

V rámci ČR se mohou vyskytovat regionální projekty na podporu třídění odpadu. Pokud tedy zavádíte třídění na škole, určitě se můžete informovat i na obci, zda by pro vás neměla další řešení. Věříme, že v případě projektu obsahujícího nabídku nádob pro školy ve vaší lokalitě, byste byli jejich realizátorem přímo osloveni.

Úspěšné třídění odpadu na škole nejvíce záleží na vedení školy, které musí dohodnout se zřizovatelem přistavení kontejnerů na tříděný sběr odpadu a s úklidovým personálem oddělené vynášení vnitřních nádob. Sami učitelé by měli jít příkladem a nezapomínat děti motivovat.

Nejlepší cestou k zajištění vnitřních nádob je jejich výroba z papírových krabic. Menší plastové koše patří také ke způsobům finančně nenáročným na pořízení. O přistavení kontejnerů ke škole je pak možné jednat s městským úřadem nebo svozovou firmou. Pro inspiraci, jak odpady třídí na jiných školách, se podívejte do fotogalerie.