Jak získat kredity

 Každá škola na začátku disponuje vstupním kreditem odvozeným od její kapacity. Další kredity lze získávat následujícím způsobem. O připsání kreditů vždy budete informováni e-mailem. Více informací o kreditním systému nalezente zde.

Využití našich vzdělávacích aktivit

Pro MŠ

Pro ZŠ

 • Návštěvou vybraných programů v rámci určených vzdělávacích center  4 kredity/žák
 • Účastí na programu TO na cestách nebo rozšířeného programu TO  2 kredity/žák 

Pro SŠ

 • Návštěvou vybraných programů v rámci určených vzdělávacích center  4 kredity/žák
 • Realizací klasické verze programu TO na cestách pro 1. ročník 2 kredity/žák 

Za využití vzdělávacích aktivit lze získat max. 4 kredity/žák/rok. Kredity jsou připsány automaticky cca 14 dní po ukončení měsíce, za který jsou vystavovány.

Aktivity vykonané samostatně učiteli

  • První udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů společností EKO-KOM, a.s. (toto lze učinit při registraci na webu, při vyplňování zápisů z jednotlivých akcí nebo při vyplňování prezenčních listin. 100 kreditů/osobu (kredity budou připsány cca do jednoho měsíce). Maximálně však celkem 200 kreditů/škola.
  • Účastí učitele ZŠ nebo SŠ na semináři „ODPADY A OBALY“ 200 kreditů/učitele (každému učiteli se započítá právě jedna účast na tomto semináři, kredity připsány do měsíce od realizace semináře)
  • Nahrání a relevantní zatřídění autorské fotografie na stránky fotografie 5 kreditů/fotografii (max. 30 kreditů/škola, kredity připsány po kontrole fotografie administrátorem – obvykle cca do týdne)
  • Nahrání a relevantní označení videa (autorského) na stránkách videa 10-50 kreditů/video (max. 100 kreditů/škola, kredity připsány po kontrole videa administrátorem – obvykle cca do týdne)

Komunikace našich projektů a aktivit

  • Umístění některého z našich bannerů propagující školní vzdělávací program Tonda obal na cestách na webové stránky školy 50-200kreditů/banner (dle typu a pozice umístění banneru), kredity budou připsány cca do týdne po odeslání informace do našeho systému. Po nahrání banneru vyplňte prosím formulář ve spodní části stránky.
  • Článek či reportáž o třídění odpadu a spolupráci s námi na školním webu nebo ve školním časopise, ale také místních nédiích 50-200 kreditů/článek (dle rozsahu a umístění článku).

Další aktivity

  • V rámci naší další spolupráce na různých soutěžích lze získat poukazy na další kredity. V minulosti se jednalo např. zapojení do projektu Ekoškola, finalisté ankety Zlatý Amos nebo za dobré umístění v soutěži "Přeměna odpadů na zdroje".  Je pravděpodobné, že na těchto projektech budeme spolupracovat i v budoucnu.