Ochrana osobních údajů a pravidla webu

Zásady zpracování osobních údajů na webu ucitele.tonda-obal.cz (dále jen „web“ nebo „webové stránky“)

 1. Úvodní ustanovení
  • Provozovatelem webových stránek ucitele.tonda-obal.cz je společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO-KOM, a.s.“ nebo „správce“).
  • Tyto zásady jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Správce současně tímto informuje uživatele webu o zpracování osobních údajů a o právech, které uživatelé webu mají.

 2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  • Při vyplňování kontaktního formuláře a následnou archivaci zpracováváme Váši e-mailovou adresu.
  • Při vyplňování formuláře s žádostí o realizaci výstavy „Tondy Obal na cestách“ zpracováváme Váš e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení a název školy, kde se výstava uskuteční.
  • Na základě Vaší registrace na našich webových stránkách zpracováváme e-mail, titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, název školy, ve které pracujete a pracovní pozici ve škole
  • Při přihlašování k Vašemu účtu na našich webových stránkách zpracováváme Váš e-mail a IP adresu.
  • Za účelem vedení přehledu o uživatelích a jejich objednávkách zpracováváme Váš e-mail, titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, název školy, ve které pracujete a pracovní pozici ve škole, časy a IP adresy přihlášení, vazbu na uskutečněné objednávky.
  • Za účelem vyřízení objednávky (materiálů) zpracováváme Vaše jméno, příjmení, adresu pro zaslání objednávky, telefon, e-mail a název školy.
  • Za účelem plnění povinností stanovených správci rozhodnutím MŽP správce zpracovává Vaše jméno, příjmení, telefon, e-mail a pracovní pozici.
  • Za účelem rozesílání obchodních sdělení na základě výjimky dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSIS“) zpracováváme Váš e-mail. V případě dalších marketingových účelů zpracováváme Vaše jméno, příjmení, pracovní pozici, telefon a e-mail.

 3. Cookies
  • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky v prohlížeči uloží vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Pokud chcete nastavit/upravit nebo zcela zablokovat ukládání jednotlivých cookies pro všechny weby, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním některých cookies však přijdete na našem webu o uváděné funkcionality popsané níže.
  • Souhlasem s ukládáním souborů cookies bez dalších úprav souhlasíte s uchováváním všech cookies uvedených níže. Technicky nutné cookies zajišťují základní funkčnost stránek a budeme je ukládat vždy na základě oprávněného zájmu. Ostatní cookies ukládáme pouze na základě Vašeho souhlasu.
   Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit ZDE

   Technicky nutné

   Zdroj Životnost Účel
   EKO-KOM Vetšina do zavření prohlížeče, ostatní max 1 rok. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Také ukládají požadavky na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů, nastavení upozornění, či nastavení jazyka stránky.

   Výkon

   Zdroj Životnost Účel
   Google Analytics 2 roky Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google"), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly: Google Analytics – monitorování návštěvy webových stránek. Informace vygenerované souborem cookies(s) o užívání stránky mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání našeho webu a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno níže nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce naší stránky. Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech našich webech, navštivte prosím tento odkaz. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete zde. Informace o cookies využívaných Google Analytics získáte tady.

   Marketing

   Zdroj Životnost Účel
   Vimeo.com 2 roky Na našem webu využíváme služeb serveru Vimeo.com, jehož přehrávač videa zajišťuje přehrávání videoobsahu na našem webu. Bližší informace o využívání cookies společností Vimeo.com, Inc. naleznete zde
   Youtube.com 2 roky Na našem webu využíváme služeb serveru Youtube.com poskytovanou společností Google, jehož přehrávač videa zajišťuje přehrávání videoobsahu na našem webu. Více naleznete zde
 1. Účel, doba a způsob zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje Vámi zadané přes kontaktní formulář zpracováváme během 7 pracovních dnů za účelem odpovědi na položený dotaz pověřenými zaměstnanci správce, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Po tomto zodpovězení je komunikace včetně e-mailu archivována po dobu max. jednoho roku pro interní vyhodnocení. 
  • Osobní údaje zadané do formuláře určeného pro objednání výstavy „Tonda Obal na cestách“ zpracováváme na základě plnění objednávky (smlouvy). Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány maximálně po dobu jednoho roku. Zpracovávány jsou pověřenými zaměstnanci správce a v některých případech zpracovateli (spolupracujícími agenturami - viz bod 5 těchto zásad). Správce Vás dále informuje, že s realizací výstavy souvisejí další samostatná pravidla, které naleznete níže (viz bod G).
  • Osobní údaje, které vyplňujete při registraci a při přihlášení k Vašemu účtu na našich internetových stránkách, zpracováváme na základě plnění smlouvy. Údaje za těmito účely jsou zpracovávány pověřenými zaměstnanci správce a správcem webu (viz bod č.5 těchto zásad) po dobu existence Vašeho účtu na našich webových stránkách. V případě, že se na naše webové stránky nepřihlásíte po dobu dvou let, bude Váš účet automaticky vymazán.
  • Za účelem vedení přehledu o uživatelích související např. s vyřizováním objednávek, přidělování kreditů, zpracováváme osobní údaje na základě oprávněného zájmu po dobu 10 let, našimi prověřenými zaměstnanci.
  • Za účelem vyřízení objednávky materiálu zpracováváme osobní údaje na základě plnění objednávky (smlouvy) prostřednictvím prověřených zaměstnanců a v některých případech zpracovateli (spolupracujícími agenturami, viz bod 5 těchto zásad) a to po dobu vyřízení objednávky. Následně, za účelem vedení evidence k realizovaným objednávkám zpracováváme stejným způsobem osobní údaje po dobu 10 let.
  • Osobní údaje za účelem prokázání splnění povinností vyplývající z rozhodnutí MŽP (tedy na základě svého oprávněného zájmu) bude správce zpracovávat prostřednictvím zpracovatelů po dobu 3 let ode dne, kdy jste osobní údaje poskytli. Poskytnutí osobních údajů za stanoveným účelem je povinné, a nezbytné pro plnění povinností správce. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné se zúčastnit semináře/exkurze.
  • Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je správce oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které Vám již poskytl, a to do doby vyjádření Vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Váš nesouhlas můžete odvolat na této adrese: nezasilat@ekokom.cz 
  • Za dalšími marketingovými účely (nespadající do výjimky uvedené v předchozím bodě) bude správce na základě Vámi uděleného souhlasu zpracovávat sám prostřednictvím svých zaměstnanců, ale i prostřednictvím svých zpracovatelů (viz bod 5 těchto zásad) Vaše osobní údaje po dobu maximálně 5 let ode dne udělení souhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: nezasilat@ekokom.cz
  • Veškeré osobní i jiné údaje budou zpracovávány správcem a v některých případech i ověřenými zpracovateli: manuálně (v listinné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky. Správce vás rovněž informuje, že je oprávněn dále předávat osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu v rámci zvláštního šetření podle obecně závazných právních předpisů.

 2. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
  • Společnost EKO-KOM, a.s. využívá pro zpracování osobních údajů tyto příjemce – zpracovatele:
   Jiří Najfus, IČO: 876 72 782 - zpracovatel, který je správce webu a vykonává administrativní a technickou podporu při provozu webu a podpůrných aplikací.
   Česká pošta, s.p., IČO: 471 149 83 nebo Uloženka s.r.o., IČO: 242 99 162 - zásilkový zprostředkovatelé.
   Další zpracovatelé spolupracující agentury naleznete zde.
 1. Práva a povinnosti subjektů údajů
  • Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO-KOM, a.s. nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@ekokom.cz
  • Uživatel se zavazuje, že bude na webu uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné osobní údaje. Ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že došlo ke změně v jeho osobních údajích, musí tyto údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu přímo ve svém profilu na webu. V případě, že toto není možné, kontaktuje správce na gdpr@ekokom.cz

A. Pravidla pro registraci na webu

Na webu ucitele.tonda-obal.cz se mohou registrovat učitelé základních, mateřských a středních škol působících na území ČR, které jsou v registru MŠMT http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp a mají přidělen identifikátor IZO.

Cílem registrací je identifikovat učitele, kteří mají zájem o třídění odpadu a v tomto ohledu jsou vhodnou kontaktní osobou školy v souvislosti s nabídkou akcí programů a materiálů zaměřených na třídění a recyklaci odpadů.

Registrovaní učitelé mají přístup k neveřejným materiálům na webu, je jim umožněno vkládat fotografie, náměty na další výukové materiály, zapojovat se do diskuzí a objednávat za školu materiály.

Pro vytvoření účtu je potřeba vyplnit registrační formulář. Pro dokončení registrace je nutné schválit školou příslušnost učitele k dané škole formou kliknutí na odkaz zaslaný na oficiální školní e-mail.

B. Pravidla pro nahrání fotografie

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ vyjadřujete své přání uložit na našem webu Vaši fotografii (nahrány mohou být soubory typu .jpg nebo .jpeg). Pokud si přejete dokončit toto uložení (i) vyberte cestu k fotografii v počítači, (ii) máte právo uvést u fotografie své jméno a příjmení a přihlásit se tak k autorství fotografie. Stejně tak můžete uvést název a krátký popis fotografie.

Odesláním rovněž potvrzujete, že fotografie je Vaším výtvorem nebo že jste od autora získali souhlas s  jejím umístěním. V případě, že uvedete u fotografie i jméno a příjmení autora, odesláním potvrzujete, že fotografii, jméno a příjmení autora, umístěné na naší webové stránce zpracováváte v souladu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, zejména, že dané zpracování je v souladu s GDPR.

Dále, pokud by neoprávněným použitím fotografie došlo k zásahu do autorských práv jakékoliv třetí osoby a společnost EKO-KOM, a.s. by byla povinna odstranit následky tohoto porušení, zejména ke stažení fotografie nebo k úhradě jakýchkoliv finančních nároků autora (zejména na vydání bezdůvodného obohacení a náhrady majetkové újmy, která byla autorovi způsobena), zavazujete se tímto k následné úhradě veškerých nákladů vynaložených společností EKO-KOM, a.s. v této souvislosti. V případě, že na fotografii jsou zachyceny rozpoznatelné osoby, odesláním potvrzujete, že osobní údaje vyobrazených osob zpracováváte v souladu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů.

Dále Vás prosíme o zařazení fotografie co nejpřesněji do příslušné kategorie galerie. V případě chybného zařazení si společnost EKO-KOM, a.s. vyhrazuje právo fotografii přemístit. Současně si společnost EKO-KOM, a.s. vyhrazuje právo fotografii nezveřejnit resp. smazat již zveřejněnou fotografii.

C. Pravidla pro nahrání videa

Z technických důvodů není možné přímo na tento web vkládat videosoubory. Vložit lze pouze link na video uložené na jiném místě. V souvislost s tímto uložením prosíme o nahrání videa na internetový server www.vimeo.com

Odkaz na takto uložené video poté můžete vložit do formuláře na tomto webu.

V souvislosti s vkládáním videa Vás upozorňujeme na nezbytnost dodržení veškerých autorských práv, právních předpisů související se zpracováním osobních údajů a osobnostních práv osob zobrazených v příslušném videu. Za jejich dodržení jste odpovědni, jakožto osoba, která video ukládá. Odesláním formuláře potvrzujete, že máte tato práva zajištěna a že vložením videa (resp. linku pro sdílení videa) nezasahujete do práv žádné třetí osoby. Pakliže by neoprávněným použitím videa či odkazu na video došlo k zásahu do autorských (či osobnostních) práv jakékoliv třetí osoby a společnost EKO-KOM, a.s. bude povinna odstranit následky tohoto porušení, zejména ke stažení předmětného videa či odkazu na něj, popř. k úhradě jakýchkoliv finančních nároků autora (zejména na vydání bezdůvodného obohacení a náhrady majetkové újmy, která byla autorovi způsobena), zavazujete se tímto k následné úhradě veškerých nákladů vynaložených společností EKO-KOM, a.s. v této souvislosti. V případě, že na videu jsou zachyceny rozpoznatelné osoby, odesláním rovněž potvrzujete, že osobní údaje vyobrazených osob zpracováváte v souladu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů.

Na těchto stránkách budou zobrazena pouze videa, která souvisí s obsahem webu - tedy s tématikou třídění a recyklace odpadu nebo související s programy Tondy Obala. Společnost EKO-KOM, a.s. si vyhrazuje právo videa nezveřejnit.

D. Pravidla pro nahrání článku

Nahrání článku souvisejícího s programy naší společnosti je možné uskutečnit pomocí tohoto formuláře. Na webu budou zveřejněny pouze články informující o aktivitách souvisejících s programem Tondy Obala či jinak s obsahem tohoto webu. 

Pokud je článek formou odkazu na jinou webovou stránku, měl by odkaz vést na samotný článek, nikoliv např. titulní stránku webu.

Pokud je článek nahráván na tento web, může být uložen pouze formát pdf nebo jpeg o maximálních velikostech 5MB.

Nahráním článku přes tento formulář souhlasíte, že veškeré nahrané soubory a s nimi uvedené údaje, budou na těchto stránkách a případně na dalších stránkách správce uveřejněny po dobu pěti let. Zároveň potvrzujete, že jste autorem článku nebo máte od autora souhlas s tímto jejich umístěním. V případě uvedení jména a příjmení autora, potvrzujete, že zpracováváte jeho osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy upravující zpracování  osobních údajů.

Pakliže by neoprávněným použitím těchto materiálů došlo k zásahu do autorských práv jakékoliv třetí osoby a společnost EKO-KOM, a.s. bude povina odstranit následky tohoto porušení, zejména bude nutné  stáhnout předmětný materiál, popř. k úhradě jakýchkoliv finančních nároků autora (zejména na vydání bezdůvodného obohacení a náhrady majetkové újmy, která byla autorovi způsobena), zavazujete se tímto k následné úhradě veškerých nákladů vynaložených společností EKO-KOM, a.s. v této souvislosti.

V případě, že článek obsahuje fotografi(i)/(e), nahráním článku potvrzujte, že umístění fotografie na našich webových stránkách je v souladu s  pravidly pro nahrání fotografie (viz bod B výše).

Po odeslání formuláře je na stránce zobrazena informace o úspěšném odeslání.

Společnost EKO-KOM, a.s. si vyhrazuje právo článek na webu nezveřejnit.

E. Pravidla pro objednání materiálů

Objednávku materiálů může realizovat pouze přihlášený zástupce školy. Objednávka se realizuje výběrem z nabídky. Maximální množství materiálů, které můžete objednat je definováno pomocí kreditního systému.

Po zvolení materiálů k objednání se kliknutím na tlačítko „K objednání“ dostanete do nákupního košíku, kde můžete upravit jeho obsah. V dalším kroku pak máte možnost zvolit způsob doručení a vyplnit dodací údaje. Osobní údaje zde vyplněné jsou zpracovávány na základě zásad výše na této stránce.

Po dokončení objednávky uvidíte její souhrn na webových stránkách a zároveň je vám odeslán potvrzovací e-mail. Pouze objednávky takto potvrzené byly přijaty ke zpracování. Po odeslání objednávky můžete očekávat zásilku v termínech uvedených dle Vámi zvolené varianty přepravy.

V případě nepřevzetí zásilky budete o navrácení informováni na uvedený e-mail. Při žádosti o opakované zaslání bude odečteno 200 kreditů.

F. Pravidla pro nahrání Hry, kvízu či ankety

Při nahrávání kvízů či her je nutné vyplnit všechny pole označená hvězdičkou.

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ berete na vědomí, že veškeré soubory nahrané přes tento formulář a s nimi uvedené údaje, budou na našich webových stránkách uveřejněny po dobu deseti let. Odesláním dále potvrzujete, že jste autorem nahraných souborů nebo jste od autora získali souhlas s  jejich umístěním. V případě, že uvedete jméno a příjmení autora, odesláním potvrzujete, že zpracováváte jeho osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy upravující zpracování  osobních údajů, zejména, že dané zpracování je v souladu s GDPR.  

Pakliže by neoprávněným použitím těchto souborů došlo k zásahu do autorských práv jakékoliv třetí osoby a společnost EKO-KOM, a.s. by byla povinna odstranit následky tohoto porušení, zejména by došlo ke stažení předmětného souboru nebo k úhradě jakýchkoliv finančních nároků autora (zejména na vydání bezdůvodného obohacení a náhrady majetkové újmy, která byla autorovi způsobena), zavazujete se tímto k následné úhradě veškerých nákladů vynaložených společností EKO-KOM, a.s. v této souvislosti.

Nahráním souborů potvrzujete, že nahrané soubory jste umístili na naše webové stránky v souladu s výše popsaným pravidly.

Po odeslání formuláře je na stránce zobrazena informace o úspěšném odeslání.

Společnost EKO-KOM, a.s. si vyhrazuje právo nahrané aktivity na webu nezveřejnit.

G. Pravidla pro realizaci programu Tondy Obala

Vzdělávací program Tondy Obala je akce určená pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií působící na území ČR.

Program je realizován prostřednictvím dvou agentur:

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z.s., IČO: 457 71 529 - Jašíkova 1536/10, Chodov, 149 00, Praha 4
Marek Mozola, IČO: 711 31 612 - Brázdim 42, 250 63, Mratín

Tento program je možné zdarma objednat prostřednictvím tohoto webu, telefonicky či mailem přes společnost EKO-KOM, a.s. nebo přímo u realizujících agentur.

Navrhované termíny jsou pouze orientační a nelze vyžadovat konkrétní termín realizace. Termín je na dohodě koordinátora agentury a Vás, aby bylo možné sestavit efektivní plán akcí a zároveň domluvit termín, který by škole vyhovoval.

Pro realizaci programu je nutné vyčlenit pro každého lektora jednu učebnu, ve které bude program probíhat. Skupiny žáků o velikosti 20-30 žáků by se měly střídat po jednotlivých vyučovacích hodinách. Bližší informace k realizaci naleznete ve scénáři výstav.

Frekvence realizací by měla být taková, aby se každý žák setkal s programem 1x za 2,5-3,5 roku. Kratší ani delší frekvence nejsou žádoucí.

Při samotné realizaci budete vyzváni k vyplnění zápisu z akce, jehož vyplnění je podmínkou realizace akce. Zápis slouží jako výkaz činnosti agentury, ale také prokazuje splnění informační povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům dle Rozhodnutí MŽP.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Pokud zaškrtnutím políčka udělíte správci souhlas, bude správce sám, ale i prostřednictvím svých zpracovatelů (viz bod 5 těchto zásad), zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail pro marketingové účely, tj. zejména za účelem zasílání informací o pořádaných vzdělávacích aktivitách, soutěžích, hrách a jiných programech organizovaných správcem a případně třetími osobami, a to po dobu uvedenou výše v bodě 4 těchto zásad (5 let). Tyto informace budou zasílány v souladu s dobrými mravy v maximálním počtu tří během jednoho kalendářního čtvrtletí.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za marketingovými účely je dobrovolné. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: nezasilat@ekokom.cz.

Archiv starších zásad ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů do 24.5.2018