Vzdělávací centra

Společnost EKO-KOM, a.s. si velmi váží dlouhodobé spolupráce se vzdělávacími centry, kde mohou žáci nejen načerpat informace z přednášky, ale také se podívat na zařízení, kde končí jejich odpad v praxi. Navíc je návštěva těchto center odměněna v rámci kreditního programu a můžete si zde vyzvednout materiály objednané na webu.

SAKO Brno, a.s. EKODEPON s.r.o. Jihosepar a.s. ESKO-T s.r.o. Frýdecká skládka, a.s. Technické služby Vsetín, s.r.o.

SAKO Brno, a.s.

ENVIcentrum SAKO Brno je výchovně vzdělávací environmentální centrum, které se zaměřuje na zvýšení informovanosti o problematice nakládání s odpady. ENVIcentrum vzniklo v sídle společnosti SAKO Brno, a.s. v areálu zrekonstruovaného centra pro nakládání s odpady. Navštivte toto centrum a seznamte se, co všechno se děje s odpadem od jeho sběru až po využití. Zázemím pro konání jednotlivých programů je ENVIcentrum s kapacitou 40 osob, kde jsou účastníci seznámeni se správným nakládáním s domovními odpady včetně odpadů z obalů, se zaměřením na jejich skladbu, sběr, dotřídění a využití. Služby ENVIcentra jsou určeny pro všechny věkové skupiny. Je zde kladen důraz zejména na práci s dětmi a mládeží, ale mají zde připraveny programy a exkurze také pro vysoké školy a laickou a odbornou veřejnost.

Více informací na: http://www.sako.cz/stranka/cz/6/envicentrum-informace-pro-skoly-a-verejnost/

SAKO BRNO, a. s. – ENVIcentrum, Jedovnická 2, 628 00 Brno

EKODEPON s.r.o.

Výukové a školící centrum Černošín je unikátním zařízením, kde se snoubí teorie s praxí. V areálu skládky je vybudováno školicí středisko s kapacitou až 50 osob, kde se účastníkům dostane od odborně vyškoleného lektora dostatek teoretických informací o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. V interiéru učebny jsou nainstalovány informační panely zobrazující nakládání s jednotlivými druhy odpadů a ukázky surovin získaných zpracováním odpadů. Prostřednictvím průhledu (okna) je možno vidět přímo provoz dotřiďovací linky odpadů na plasty. Navštivte toto centrum a projděte se společně naučnou stezkou odpadů kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky.

Více informací na: http://www.sc-cernosin.cz/

EKODEPON s.r.o. - Výukové a školicí centrum Černošín, Lažany 36, 349 58 Černošín

Jihosepar a.s.

Společnost Jihosepar a.s. se zabývá komplexním zpracováním plastového, papírového a skleněného odpadu a podporuje také rozvoj environmentální výchovy prostřednictvím seminářů a exkurzí konaných ve víceúčelovém školícím centru v areálu zařízení pro nakládání s odpady. V moderně zařízené učebně pro cca 55 osob je pro návštěvníky připravena odborná přednáška zaměřená na podrobný popis správného nakládání s odpady, které jsou v domácnostech produkovány, a jejich následné využití. Program exkurze je sestaven z praktické ukázky návštěvy zařízení pro nakládání s odpady v místě školicího střediska – dotřiďovací linky odpadů na papír a plasty. Navštivte toto centrum a podívejte se, co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, tedy, když jsou správně vytříděny do barevných kontejnerů nebo odkládány do sběrných dvorů.

Více informací na: http://www.jihosepar.cz/

Jihosepar a.s., Špidrova 128, 385 17 Vimperk

ESKO-T s.r.o.

Významnou součástí společnosti ESKO-T tvoří moderní informační centrum, vybudované na podporu vzdělávání dětí, studentů, veřejnosti a odborníků v problematice odpadového hospodářství. Program, který společnost ESKO-T s.r.o. nabízí, je připravován pod vedením profesionálních školitelů. Tito odborníci jsou přesvědčení, že i tak náročné téma, jako je odpadové hospodářství, lze podat zábavnou a zajímavou formou, která návštěvníkům umožní pochopit jeho smysl a důležitost. Program je rozdělen do několika bloků – prezentace a filmu, prohlídka třídicí linky, sběrného dvora a Odpadového centra Petrůvky. Exkurze je vždy přizpůsobena dosavadním znalostem účastníků a věkovému složení.

Více informací na: https://www.esko-t.cz/info-centrum/

ESKO – T s.r.o. – Informační centrum, Hrotovická 232, 674 01 Třebíč

Frýdecká skládka, a.s.

Základním posláním společnosti Frýdecká skládka, a.s je komplexní nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, třídění, úprava a odstranění všech odpadů v regionu včetně nebezpečných odpadů. Velice významnou činností Frýdecké skládky, a.s. je také nový vzdělávací program pro žáky základních a středních škol. Jedná se o semináře s exkurzí, na kterých je názorně prezentována cesta veškerých odpadů, které jsou produkovány v domácnostech, a to společně s prohlídkou zařízení, kde dochází k dalšímu nakládání s těmito odpady. Zázemím pro konání seminářů je nově zrekonstruované školicí středisko s kapacitou 50 osob, kde je pro návštěvníky připraven ke zhlédnutí krátký film se základními informacemi o nakládání s odpady ve Frýdku-Místku a kde probíhá odborný výklad pod vedením zkušeného lektora.

Více informací na: http://www.fmskladka.cz/o-spolecnosti/

Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek

Technické služby Vsetín, s.r.o.

Logistické centrum Technických služeb Vsetín, s.r.o. nově vybudovalo vzdělávací centrum s kapacitou cca 50 osob, zaměřené především na edukaci a motivaci dětí v oblasti třídění odpadů. Program vedený zkušeným lektorem je sestaven z praktické ukázky, formou přímé návštěvy zařízení pro nakládání s odpady v místě školicího střediska a z teoretické části, která je zaměřena na podrobný popis správného nakládání s odpady a jejich následné využití. Vše je koncipováno interaktivně. Ve školící místnosti jsou nainstalovány ukázky surovin získané zpracováním odpadů, které jsou předávány k dalšímu využití, a to k výrobě nových předmětů a výrobků. Žáci mají možnost osahat si druhotné suroviny, polotovary nebo recyklované výrobky a lépe se tak s nimi seznámit.

Více informací na: https://www.tsvsetin.cz/

Technické služby Vsetín, s.r.o. Bobrky 460, 755 01 Vsetín