DVD 3*20min Třídění a využití odpadu

Popis

Tři dvacetiminutová videa se zaměřují na vznik a třídění odpadu, jejich další využití a v neposlední řadě na celkové fungování odpadového systému.

Odpady

 • Typy odpadů
 • Jak omezit množství odpadu
 • Proč třídit
 • Co a jak třídit
 • Jak si zařídit třídění doma
 • Jak třídit - souhrn
 • Svoz tříděného odpadu
 • Dotřiďovací linky
 • Recyklace - souhrn

Odpady a jejich využití

 • Plasty
 • Papír
 • Sklo
 • Nápojové kartony
 • Kovy a textil
 • Výrobky z recyklátu - souhrn
 • Směsný odpad
 • Objemný odpad
 • Sběrný dvůr
 • Skládka
 • Bioodpad
 • Energetické využití odpadu

 

Kreditů: 25

Diskuze

 • Doposud nebyl vložen žádný komentář.

Přihlásit se
Produkt byl vložen do košíku
K objednávce Zpět k nákupu